News

Caint Oscailte le Tabhairt ag Scoláire ICUF ag Comhdháil Idirnáisiúnta ar Litríocht na Gaeilge : ICUF Scholar gives opening address at International Literature Conference Conference

February 3, 2014

Beidh an chomhdháil ‘Litríocht na Gaeilge ar fud an Domhain: cruthú, caomhnú agus seachadadh téacsanna Gaeilge i gcomhthéacsanna idirnáisiúnta’, ar siúl idir an Déardaoin – Satharn, 20-22 Feabhra 2014.

Is cúis áthais do ICUF tacú leis an Ollamh Pádraig Ó Siadhail agus é ag freastal ar an gcomhdháil. Tá Pádraig lonnaithe in Ollscoil Naomh Muire, Halifax, Ceanada, áit a bhfuil an D’Arcy McGee Chair of Irish Studies aige agus tabharfaidh sé an chaint oscailte ag an gcomhdháil.

Is comhfhiontar é de chuid Roinn na Gaeilge, Coláiste Phádraig, Droim Conrach, agus Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Cuirfear tús leis na himeachtaí ar an Déardaoin ag 5.00i.n. nuair a osclóidh an Taoiseach, Enda Kenny, an chomhdháil i dTeach Newman, Faiche Stiabhna, roimh chaint oscailte na comhdhála ar bhundúchasaigh Mheiriceá i bpróslitríocht na Gaeilge ag an Ollamh Pádraig Ó Siadhail.

Bhí litríocht na Gaeilge i dteagmháil leis an domhan mór riamh anall agus téann cáil na scríbhinní agus scríbhneoirí i gcomhthéacsanna éagsúla taobh amuigh d’oileán na hÉireann i bhfad siar. I rith na comhdhála déanfar plé ar an ngaol idir scéalta taistil agus imirce na nGael, mar aon le cumadh, caomhnú agus seachadadh an léinn agus na litríochta ag tréimhsí éagsúla i stair chultúrtha na tíre. Scrúdófar na meáin agus na próisis chultúrtha a chuaigh i bhfeidhm ar litríocht na Gaeilge i gcomhthéacs diaspórach, agus déanfar scagadh ar na seánraí nua agus ar na tuiscintí úra pobail a tháinig chun cinn.

Is é cuspóir na comhdhála seo ná scoláirí agus pobal na Gaeilge ó chian is ó chóngar a thabhairt le chéile leis na gnéithe idirnáisiúnta seo de léann na litríochta a chíoradh. Idir chainteoirí agus lucht éisteachta, beidh daoine ag teacht ó thíortha éagsúla san Eoraip, ón Bhreatain Mhór, ó Cheanada, ó Stáit Aontaithe Mheiriceá, agus ón Astráil. Is iad na haoichainteoirí eile ná an Dr Máire Ní Mhaonaigh, Ollscoil Cambridge, an Dr William Mahon, Ollscoil na Breataine Bige, an Dr Niall Ó Ciosáin, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus an tOllamh Pádraig Ó Macháin, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.

Is féidir clárú don chomhdháil anseo.
Tuilleadh eolais ag comhdhail.14@spd.dcu.ie
Fáilte roimh chách.