News

Canadian Irish Language Programme Scholarship Awards 2023

August 15, 2023

** ENGLISH VERSION BELOW **

******

Ó 2009, le maoiniú ón gCrannchur Náisiúnta agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, bronnann ICUF roinnt dámhachtainí ar dhaoine go bliaintiúil le tacú le forbairt na Gaeilge i gCeanada.

I gcomhar lenár n-ollscoileanna comhpháirtíochta agus Oireachtas Gaeilge Cheanada, bronntar roinnt scoláireachtaí ar mhic léinn Cheanadacha na Gaeilge le freastal ar dhian-chúrsaí samhraidh cónaithe Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Is iad na mic léinn a fuair scoláireachtaí 2023 ná:

 

** ENGLISH VERSION **

June 2023: Students from Canada who were awarded Irish language scholarships by Eoin Ó Droighneáin, Príomhoifigeach in the Department of the Gaeltacht, at an event in the Academy of Irish Language, Carraroe. Also in the picture are James Kelly, Ireland Canada University Foundation, and Treasa Uí Lorcáin, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.

Since 2009, with funding from the National Lottery and the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, ICUF has annually administered a number of awards to support the development of the Irish language in Canada.

And in conjunction with our partner universities and Oireachtas Gaeilge Cheanada, a number of scholarships are provided to Canadian scholars of the Irish language to attend an intensive summer residential Irish Language course in the National University of Ireland, Galway.  Those awarded for Summer 2023 are: