News

Dámhachtaithe Chlár Gaeilge – Irish Language Programme Scholarship Awardees 2023/24

September 15, 2023

** ENGLISH VERSION FURTHER BELOW **

Ó 2009, le maoiniú ón gCrannchur Náisiúnta agus ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Sport agus Meán, ICUF roinnt dámhachtainí ar dhaoine go bliaintiúil le tacú le forbairt na Gaeilge i gCeanada.

Cuirtear Teagascóirí Gaeilge gach bliain chun Gaeilge a mhúineadh inár n-ollscoileanna comhpháirtíochta agus sna pobail mórthimpeall orthu.

Bronnadh dámhachtainí 2023/24 ar na daoine seo a leanas a cuireadh sna hollscoileanna liostaithe thíos:

 

** ENGLISH VERSION **

Since 2009, with funding from the National Lottery and the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, ICUF has annually administered a number of awards to support the development of the Irish language in Canada.

Teagascóirí Gaeilge are appointed each year to teach Irish in our partner universities, and surrounding communities.

The awards for 2023/24 were awarded to the following individuals who were appointed as Teagascóirí Gaeilge to the universities listed below: