News

Irish Language Learners from Canada and the US

May 26, 2014

Labhraíonn scoláirí ICUF agus Fulbright faoin gcúirt a thug siad ar Ghaeltacht Chonamara chun an Ghaeilge a fhoghlaim. Thug siad faoi dhianchúrsa trí seachtaine in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ar an gCeathrú Rua.

ICUF and Fulbright scholars speak about their experience in the Conamara Gaeltacht. As part of their award, they each undertook a three week Irish language immersion course in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, National University of Ireland, Galway which is located in in An Cheathrú Rua.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi dhámhachtainí Ghaeilge ICUF, cliceáil anseo le do thoil.

For more information about ICUF Irish language awards, please click here.