Scholars

Jenna Hartigan

Scholarship: Dept. of Community, Rural and Gaeltacht Affairs / Memorial University
Attending: Áras Mháirtín Uí Chadhain, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Irish Intensive Course.