Scholars

Keith Johnston

Scholarship: Dept. of Community, Rural and Gaeltacht Affairs / St. Thomas University
Attending: Áras Mháirtín Uí Chadhain, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Irish Intensive Course.