Scholars

Patrick John Treacy

Scholarship: Dept. of Community, Rural and Gaeltacht Affairs / University of Toronto
Attending: Áras Mháirtín Uí Chadhain, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Irish Intensive Course.