News

Torthaí an Fheachtais #TrasnaNadTonnta / The Results of the Campaign #TrasnaNadTonnta

January 29, 2018

(ENGLISH BELOW)

Tá os cionn 11,000 tvuít le #TrasnaNadTonnta iontu ó 80 tír tar éis 6.7 milliún duine a shroiche timpeall an domhain. Gabhann muid buíochas ó chroí le chuile dhuine a chuir tvuít amach leis an haischlib – bhí sí ina seachtain an-spleodrach agus tá éacht bainte amach agaibh – maith sibh!

Is fiú a rá nach mbeadh ann do #TrasnaNadTonnta murach an obair shuntasach a rinne

 • An Taoiseach Leo Varadkar, Aire Stáit na Gaeltachta @JoeMcHugh, an tAire Gnóthaí Eachtracha @SimonCoveney,an tAire Diaspóra @CiaranCannon agus ár n-ionadaithe eile uilig, ar thacaigh le #TrasnaNadTonnta le linn na seachtaine in ainneoin a n-amchláir ghnóthacha.
 • Aisling Ní Shírín a rinne bainistiú ó dhubh go dubh ar an bhfeachtas #TrasnaNadTonnta ónar cuireadh ar bun é.
 • Foireann Ardoifig Chonradh na Gaeilge – go háirithe Aodhán Ó Deá a d’oibrigh go dílis díograiseach – ba é ár bpléisiúr é a bheith ag obair ina dteannta agus tá muid ag súil go mór le tuilleadh comhoibriú a dhéanamh leo sa todhchaí.
 • Paula Melvin ó Fulbright-Éire, ar chomhordaigh na teagascóirí FLTA fud fad Mheiriceá.
 • Teagascóirí ICUF ag obair ar fud Cheanada agus teagascóirí Fulbright ag obair ar fud Mheiriceá agus a gcuid mac léinn uilig.
 • An 80 Ambasadóir Feachtais ar shínigh suas timpeall na cruinne chun an feachtas a chur chun cinn ar feadh na seachtaine.
 • Daragh Doyle a chuir a mhuinín ionann leis an gcuntas Twitter @ireland don tseachtain, agus Ian Mac Gabhann a rinne riarachán ar an leathanach ar feadh na seachtaine.
 • Niall Ó Gribín dá ghraif idirghníomhaíochta.
 • Micheál Ó Conaire agus an fhoireann ar fad sa Roinn Cultúir Oidhreachta agus Gaeltachta a thacaigh le #TrasnaNadTonnta ó thús go deireadh.
 • Na hAmbasadóirí, na hAmbasáid agus na Consulachtaí ó na 6 ilchríoch a chabraigh linn an scéal a scaipeadh.
 • Agus mar fhocal scoir, ba mhaith linn buíochas a ghabháil libhse a rinne tvuít nó atvuít le linn na seachtaine. Bhí borradh na dtvuíteanna ar an gcoigríoch dochreidte agus thug an feachtas seo léargas dúinn ar an ngrá atá ann dár dteanga dhúchais thar farraige. Níl anseo ach tús na Cibear-Ghaeltachta!
 • Tá súil againn go gcoinneoidh sibh ag úsáid #TrasnaNadTonnta le bhur gcuid scéalta a roinnt agus chun ceiliúradh a dhéanamh ar an tseoid luachmhar, an teanga Gaeilge. Beidh muid ar ais i #2019, níos treise ná a bhí muid riamh!

Go dtrasnóidh ár gcosáin ar líne arís!

James Kelly

Graf a rinne Niall Ó Gribín ar idirghníomhaíocht na haischlibe. A graph that Niall Ó Gribín made on the interactions caused by the hashtag on Twitter.

__________________________________________________________

Over 11,000 #TrasnaNadTonnta tweets from over 80 countries across the world have reached 6.7 million people worldwide. Well done to everyone who sent a #trasnanadtonnta tweet – it’s been such an exciting week, and a fantastic achievement for us all – maith sibh!

It’s worth noting that the success of #TrasnaNadTonnta couldn’t have happened without the singnificant contributions made by the following

 • An Taoiseach Leo Varadkar, Minister of State for the Gaeltacht @JoeMcHugh, Minister for Foreign Affairs @SimonCoveney, Minister for the Diaspora @CiaranCannon and all of our other representative who, despite very busy schedules, championed #TrasnaNadTonnta through the week.
 • The team in the Conradh na Gaeilge Head office – particularly Aodhán Ó Deá for his unwavering dedication – it has been our pleasure working with them and we look forward to more collaborations in the future.
 • Paula Melvin of Fulbright Ireland who co-ordinated the team of FLTAs across the USA.
 • The ICUF Teagascóirí Gaeilge working across Canada, all the Fulbright FLTAs working across the USA, and all their students.
 • The 80 Trasna na dTonnta Campaign Ambassadors who signed up around the world to help promote the campaign for the week
 • Daragh Doyle who trusted us with the @ireland twitter account for the week, and Ian Mac Gabhann who curated the @ireland page for us for the week
 • Micheál Ó Conaire and all the team in the Dept of Culture, Heritage and the Gaeltacht who have supported #TrasnaNadTonnta throughout.
 • All of the Ambassdors, Embassies and Consulates across 6 continents who helped spread the word.
 • And a final thank you to all of you who tweeted and retweeted throughout the week.  The upsurge of tweets as Gaeilge from abroad has been phenomenal and this campaign has shown how much grá there is for our native language overseas. This is just the beginning for the cyber-Gaeltacht!
We hope you all continue to use #TrasnaNadTonnta to share stories and to celebrate the beautiful treasure that is the Irish Language. We will be back in #2019, bigger than ever before!
See you online!
James Kelly