News

Tuairisc ó Ottawa, Ontario

April 6, 2020

Rút Ní Theimhneáin is ainm dom.  Chuir mé isteach ar Dhámhachtain ICUF toisc go bhfuil grá ollmhór agam don Ghaeilge agus theastaigh uaim í a scaipeadh go foghlaimeoirí thar lear. Nuair a tháinig mé go Ottawa i dtoscah, cheap mé nach mbeadh mórán suime ag na Ceanadaigh an Ghaeilge a fhoghlaim agus go mbeadh orm iad a mhealladh chun na teanga. A mhalairt a bhí fíor! Bhí ionadh an domhain orm nuair a bhuail mé le cainteoirí líofa agus le foghlaimeoirí a raibh caighdeán den scoth acu cheana féin! Chomh maith leis sin, bhí rang le beagnach tríocha duine agam sa chéad téarma ollscoile. Rang lán le daoine óga a bhí fiosrach faoin nGaeilge agus a bhí ag iarraidh tuiscint éigin a fháil ar an teanga. Tá go leor measa ar an nGaeilge anseo agus tá fonn ar dhaoine í a fhoghlaim agus a bheith páirteach sa chultúr.

 

Rút Ní Theimhneáin

 

Chomh maith leis na ranganna teanga, tá an cultúr Gaelach thar a bheith láidir in Ottawa.  Tá céilithe, cluichí CLG rialta (fiú leis an sneachta!), grúpaí ceoil, seisiúin, deireadh seachtainí Gaeilge – níl deireadh leis an liosta!

Tá na daoine chomh fáilteach agus sásta go bhfuil scoláire ICUF ann chun an saol iontach Gael-Cheanadach a roinnt leo. Bhuail mé leis na daoine is áille, is cineálta agus is cairdiúla agus mé anseo.

D’eagraigh mé féin cúpla ócáid chun an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach a chur chun cinn agus ní raibh drogall dá laghad ar éinne a gcabhair, a gcomhairle nó a gcuid ama a thabhairt dom.

 

Rút Ní Theimhneáin

Ollscoil Ottawa