News

Tuairisc ó Thalamh an Éisc – Cuairt Ghaelach ar Cheanada!

December 14, 2016

Bhí an ceart ar fad ag Eideard Stairc i gCluiche na Corónach nó Game of Thrones nuair a thuar sé go mbeidh “an Geimhreadh ag teacht”! Tá séasúr an Gheimhridh druidte linn go deimhin anseo i dTalamh an Éisc agus an talamh abhus anseo clúdaithe le brat bog bán sneachta. Deirtear liom go mbeidh sé amhlaidh go dtí lár mhí Bealtaine, ach táim dóchasach go fóill go mbeidh an ghrian amuigh roimhe sin!

Ach cén fáth a bhfuil Gaeilgeoir cosúil liomsa ag cur fúm i dTalamh an Éisc, a deir tusa. Bhuel, in Ollscoil Memorial, St. John’s atáim lonnaithe go ceann bliana chun an Ghaeilge a mhúineadh chuig mic léinn ollscoile Ceanadacha, an gcreidfeá! Freastalaíonn mic léinn idir óg agus aosta ar na ranganna s’agam. Ar chéad lá an tseimeastair d’fhiosraigh mé do mo mhic léinn nua cén fáth a raibh fonn orthu teanga náisiúnta na hÉireann a fhoghlaim, is chuir na freagraí a fuair mé thar nais an-ionadh orm. Dúirt roinnt liom go raibh Gaeilge ag a seanthuistí agus anois, is a dtuistí críonna imithe ar shlí na fírinne, tá siad ag iarraidh an teanga a choimeád beo ina dteaghlaigh. Bhí roinnt eile ag iarraidh ceangail níos dlúithe a dhéanamh le cultúr, ceol is craic na hÉireann mar gheall ar go raibh sé go mór le feiscint ina muintreacha féin. Agus bhí mac léinn amháin ann fiú ag iarraidh comparáid a dhéanamh idir Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban – mar go bhfuil cur amach nach beag aige ar theanga Cheilteach na hAlban cheana féin.

Tá an cúrsa Gaeilge a mhúinimse mar chuid den Roinn Nua Theangacha agus Cultúr anseo. Tá gach baill foirne sa Roinn thar a bheith cabhrach, is táim fíor-bhuíoch díobh as ucht fáilte is fiche a chur romham, mothaím mar chuid den bhfoireann anseo cheana féin. Agus ag labhairt faoi chursaí campais atá mé, tá áiseanna iontacha anseo don Léann Éireannach, go háirithe Leabharlann Queen Elizabeth II . Tá gach saghas leabhar Éireannach a d’fhéadfá a ainmniú inti. Ag tús mo thréimhse anseo taispeánadh a seomra leabhar speisialta dom, áit ina bhfuil leabhair ó ocht gcéad bliain ó shin ann. Ba é buaicphointe na cuairte seo nuair a tugadh cead dom foclóir Béarla-Gaeilge a láimhiú a bhí os cionn trí chéad bliain d’aois.

badge

Rud eile a cheap mé go raibh an-spéisiúil ná an bonn a bhronntar ar na gardaí nuair a chríochnaíonn siad a seirbhís anseo. Ní fhéadfadh sé a bheith níos Gaelaí!

 

Maidir le muintir na háite, is daoine ar leith iad. Táim ag bualadh le daoine nua i gcónaí, rud a chuireann ríméad orm. Is áit sách beag í St. Johns is bíonn aithne ag gach duine ar a chéile. Nuair a bhuailim le duine a bhfuil nasc éigin acu le hÉirinn, tugann siad cuireadh chun dinnéir agam ina dteach ar an toirt! Is minic a fhaighim eolas sa bhreis faoin nasc stairiúil idir Éire agus Talamh an Éisc nuair a bhím suite chun boird leo. Cuireann na daoine áitiúla mé i dteagmháil le logánta eile is leanann an fáinne seo ar aghaidh. Luann siad go minic go mbíonn siad an-shásta go bhfuil cúrsa Gaeilge ar fáil in Ollscoil Memorial.

 

Níl mórán baint ag muintir na dúiche leis an gCumann Lúthchleas Gael go fóill, ach táim dóchasach go mbeidh an mhalairt fíor in 2017 nuair a bhailím daoine ón bpobal le chéile. Spórt ina bhfuil an-spéis acu ann ná an rugbaí. Imrím leis an gcumann ‘The Swilers’ go rialta anseo agus táim ag baint an-taitneamh go deo as na cluichí leo. Bhuamar an craobh comórtais oirthir Cheanada ag tús mhí na Samhna. Cuimhneoidh mé air go brách toisc go bhfuair mé buile sa tsúil, is bhí orm dhá ghreim a fháil! Nach aoibhinn an radharc a bhí ag mo mhic léinn maidin Dé Luain, is mise ag siúl isteach le súil mór ataithe!

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise daoibh go léir ó ghach duine anseo in Ollscoil Memorial i dTalamh an Éisc!

memorial

Mé féin, mo rang agus muintir Memorial bailithe le chéile réidh don chéilí is sinne ag ceiliúradh “Gaeilge 24” thar sáile!

Más mian libh ár gcuid imeachtaí  a fheiscint ar líne amach anseo leanaigí sinn ar Twitter: @TalamhanEisc

– Eoin Mac Gearailt, Teagascóir Gaeilge, Memorial University, St. John’s, Newfoundland 2016-17.