AcadamhICUF-0568

Mic Léinn ó Cheanada a bhronn Aire na Gaeltachta, Seán Kyne, scoláireachtaí Gaeilge orthu ag ócáid in Acadamh na Gaeilge, An Cheathrú Rua, inniu. Sa phictiúr chomh maith tá teagascóirí a bronnadh damhachtainí orthu le Gaeilge a theagasc in ollscoileanna i gCeanada; James Kelly, Fondúireacht Ollscoil Éireann Ceanada, in aice leis an Aire Kyne; Aodhán Mac Cormaic, Roinn na Gaeltachta agus Treasa Uí Lorcáin, Acadamh na Gaeilge