News

Teagascóirí Gaeilge – Deadline Approaching

March 1, 2013

Tá an sprioclá d’iarratais ó dhaoine ar mian leo a bheith mar Theagascóir Gaeilge i gceann dár n-ollscoileanna comhpháirtíochta i gCeanada 2013-14 beag nach ann.

Sé príomhaidhm an chláir seo ná tacú le fás agus forbairt na Gaeilge i gCeanada agus feilfidh an ról do dhaoine a bhfuil spéis acu a bheith páirteach i dtreisiú na teanga thar lear.

Tá tuilleadh eolais faoin gClár Gaeilge ar fáil anseo agus tá na sonraí d’iarratasóirí anseo. Cliceáil anseo chun na teagascóirí reatha agus iar-theagascóirí a fheiceáil.

Tá alt scíofa ag Shane Ó Ruairc faoina thaithí in Halifax san Alban Nua anseo.

Tá an clár seo maoinithe ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus an Crannchur Náisiúnta. Sé an spriocdháta d’iarratais ná 5in ar an Luan, 4ú Márta 2013.

_____________________________________________________________

 

The deadline for applications is approaching for those interested in being a  Teagascóir in one of our partner universities in Canada for the coming year.

This programme is in place to support the development of the Irish language in Canada, and is a great opportunity for those interested in bringing the Irish language overseas.

More information on the Clár Gaeilge can be found here, and on the specifics of the Clár Gaeilge here. To see current and previous awardees on the scheme, click here.

To read an article by Shane O Ruairc who is currently in Halifax Nova Scotia, click here.

This programme is funded by the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, and the National Lottery. The deadline for applications is 5pm on Monday 4th of March 2013.