News

Tuairisc ó Montréal, Québec

February 11, 2019

********
Is féidir cur isteach ar an gClár Gaeilge 2019-20 anois (spriocdháta 24ú Feabhra). Le hiarratas a chur isteach, cliceáil anseo.
********

Thosaigh mise ag múineadh na Gaeilge in Ollscoil Concordia Montréal i mí Mheán Fomháir 2017 agus tá mo chroí istigh ann.  Chuir Scoil an Léinn Éireannaigh fearadh na fáilte romham nuair a thosaigh mé anseo agus tá siad ag tabhairt tacaíochta domh ó shin. Tá mé ag teacht chuig deireadh m’amsa mar theagascóir le Fondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada go luath agus beidh cumhaidh ar mo chroí agus mé ag fagáil. Sin ráite, tá mé cinnte de go bhfanfaidh na cuimhneacháin atá agam den tréimhse iontach seo liom go deo.

Emer Nic Labhraí

Tá dhá chúrsa á mhúineadh agam anseo: Teanga & Cultúr na hÉireann I agus Teanga & Cultúr na hÉireann II agus tá dúil mhór ag na mic léinn in achan gné de mo chultúr agus mo theanga dhúchas cé gur fada ó Éirinn atá siad seo suite. Chuir an mhéid seo suime iontas orm nuair a thosaigh mé anseo agus cé go bhfuil mé cleactaithe leis anois, cuireann sé gliondar ar mo chroíse go fóill nuair a fheicim na mic léinn ag staidéar go cruaidh is ag déanamh a seacht ndícheall a gcuid Gaeilge a úsáid agus a fheabhsú. Tá dul chun cinn suntasach déanta ag lucht an chéad bhliain cheana féin agus tá siad ag dúil go mór le cur isteach ar scolaireachtaí le F.O.É.C. le freastal ar dhianchúrsa Gaeilge ar an Cheathrú Rua. Theagasc mé na mic léinn atá agam sa darna bhliain anuraidh fosta agus tugann sé sásamh millteanach domh iad a chluinstin ag spalpadh Gaeilge, ní amháin liomsa sa rang ach eatarthu féin – is deacair domh a chreidbheáil nach raibh focal acu 18 mí ó shin! Tá mé iontach bródúil astu uilig agus tá mé cinnte go léanfaidh siad orthu ag foghlaim na Gaeilge sna blianta atá amach romhainn.

Ní amháin gur thug na blianta seo deis domh taithí a fháil den teagasc ag an triú leibhéal, ach bhí deis agam cónaí a bheith orm i gcathair dhátheangach agus thig liom Fraincis agus Gaeilge a labhairt achan lá i Montréal. Bhuail mé le daoine úra, bhí deiseanna taistil agam nach mbeadh agam choíche gan seo agus bhí am ar dóigh agam i dtólamh.