News

Gairm ar Iarratais / Irish Language Programme: Call for applications 2023-24

January 17, 2023

Gach bliain, le tacaíocht ón Roinn Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán, ceaptar méid áirithe teagascóirí chun teagasc inár n-ollscoileanna comhpháirtíochta i gCeanada.

Is í príomhaidhm an chláir seo ná tacú le fás agus forbairt na Gaeilge i gCeanada. Cuirtear teagascóirí ar fáil chun an Ghaeilge a mhúineadh taobh istigh den ollscoil, agus chun cuidiú le dul chun cinn na teanga i mbéal an phobail.

Ba chóir an t-iarratais a sheoladh go ICUF roimh 11in ar an Domhnach, 12ú Feabhra 2023.

Chun tuilleadh eolais a fháil, cliceáil anseo.

****

Each year, with the support of the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, ICUF appoints a number of Irish Language Instructors to work in our partner universities in Canada.

This programme exists to support the development and growth of the Irish language in Canada.  As such, the role of the Irish Language Instructor is twofold; she/he is engaged to teach the Irish Language within the university, and to support the development of the Irish Language in the wider community.

The completed application must be submitted to ICUF before 11pm, Sunday 12th February 2023.

To find out more information on this scheme, click here.